Mực in brother - Mực máy in brother. LH: 0972 889 888

Nơi bán máy in rẻ nhất

Bảng tra mã mực máy in BROTHER

BẢNG TRA MÃ MỰC VÀ VẬT TƯ MÁY IN BROTHER

THUẬN TIỆN VÀ HIỆU QuẢ HƠN CHO VIỆC KINH DOANH

TÊN HỘP MỰC

MÃ MÁY IN TƯƠNG THÍCH

DR-150CL

Drum cho máy HL-40xx/ MFC-9840CDW MFC-9450CDN/ DCP-195C - công suất 17.000 trang

DR-2255

Drum cho máy HL-2130, HL-2240D/ 2250DN/ 2270DW/ DCP-7055, DCP-7060D, MFC-7360, MFC-7470D/ MFC-7860DW - công suất 12.000 trang

DR-2025

Drum cho máy HL-20xx/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N/ FAX-2820/ 2920 -công suất 12.000 trang

DR-2125

Drum cho máy HL-2140/ HL-2150N, HL-2170W/ DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N - công suất 12.000 trang

DR-240CL

Drum cho máy HL-30xx/ DCP-9010CN/ MFC-9120CN/ MFC-9320CW - 15.000 trang

DR-340CL

Drum cho máy MFC-9990CDW - công suất 25.000 trang

DR-3000

Drum cho máy HL-51xx/ DCP-8045D/ MFC-8220/ 8440/ 8840D - 20.000 trang

DR-3115

Drum cho máy HL-52xx/ DCP-8060/ 8065DN/ MFC-8460N/ 8860DN - 25.000 trang

DR-3215

Drum cho máy HL-53xx/ MDC-8880DN - 25.000 trang

DR-3355

Drum cho máy HL-54xx/ MDC-8910DW - 30.000 trang

DR-4000

Drum cho máy HL-6050 - 30.000 trang

DR-6000

Drum cho máy HL-P2500/ 12xx/ 14xx/ FAX-8360D - 20.000 trang

DR-7000

Drum dùng cho máy HL-1650/1670N/5040/5050/5070N/MFC-8820D - 20.000 trang

DR-8000

Drum cho máy FAX-2850/ MFC-4800/ 9160/ 9180 - 20.000 trang

LC-37BK

Mực đen cho máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C - 350 trang

LC-37C/M/Y

Mực màu cho máy DCP-135C/ 150C/ MFC-235C/ 260C (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 300 trang

LC-38BK

Mực đen cho máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW/ 375C; DCP-145C/ 165C/ 195C - 300 trang

LC-38C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-250C/ 290C/ 295CN/ 255CW; DCP-145C/ 165C/ 195C (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 260 trang

LC-39BK

Mực đen cho máy MFC-J415W/ MFC-J265W; DCP-J125/ J315W/J140W - 300 trang

LC-39C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-J415W/ MFC-J415W/ MFC-J265W; DCP-J125/ J315W/J140W - 260 trang

LC-47BK

Mực đen cho máy  DCP-115C Mini 2 (Black) - 500 trang

LC-47C/M/Y

Mực màu cho máy DCP-115C Mini 2 (Cyan/ Magenta /Yellow) - 400 trang

LC-57BK

Mực đen cho máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 560CN/ Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 665CW/ 685CW/ 885CW - 500 trang

LC-57C/M/Y

Mực màu cho máy DCP-130C/ 330C/ 350C/ 540CN/ 560CN/ Fax-1360/ MFC-240C/ 3360C/ 440CN/ 465CN/ 665CW/ 685CW/ 885CW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 400 trang

LC-67BK

Mực đen cho  máy MFC-J615W/ MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 6890CDW - 450 trang

LC-67C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-J615W/ MFC-185C/ 385C/ 490CW/ 5490CN/ 5890CN/ 790CW/ 6490CW/ DCP-585CW/ 6690CW/ 6890CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 325 trang

LC-73BK

Mực đen cho  máy MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J6510DW/ 6710DW, 6910DW - 450 trang

LC-73C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J6510DW/ 6710DW, 6910DW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 325 trang

TN-150BK

Mực đen cho máy HL-40xx/ DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW - 2500 trang

TN-150C/M/Y

Mực màu cho máy HL-40xx/  DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 1500 trang

TN-155BK

Mực đen cho máy HL-40xx/ DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW - 5.000 trang

TN-155C/M/Y

Mực màu cho máy HL-40xx/ DCP-9040CN / MFC-9450CDN/ 9840CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 4.000 trang

TN-240BK

Mực đen cho máy HL-3040CN/ HL-3070CW/ DCP-9010CN/ MFC-9120CN/ 9320CW - 1.400 trang

TN-240C/M/Y

Mực màu cho máy HL- 3040CN/ DCP-9010CN / MFC-9120CN/ 9320CW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - 1.400 trang

TN-340BK

Mực đen cho máy MFC-9970CDW - công suất 2.500 trang

TN-340C/M/Y

Mực màu cho máy MFC-9970CDW (Cyan/ Magenta/ Yellow) - công suất 1.500 trang

TN-2060

Mực cho máy HL-2130/ DCP-7055 - 700 trang

TN-2260

Mực cho máy HL-2240D/ 2250DN/ 2270DW/ DCP-7060D/ MFC-7360D/ MFC-7470D/ MFC-7860DW - công suất 1.200 trang

TN-2280

Mực cho máy HL-2240D/ 2250DN/ 2270DW/D CP-7060D/ MFC-7360D/ MFC-7470D/ MFC-7860DW - công suất 2.600 trang

TN-2025

Mực cho máy HL-20xx/ DCP-7010/ MFC-7220/ 7420/ 7820N/ FAX-2820/ 2920 - 2.500 trang

TN-2130

Mực cho máy HL-2140/ 2150N/ 2170W/DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N - 1.500 trang

TN-2150

Mực cho máy HL-2140/ 2150N/ 2170W/DCP-7030/7040/ MFC-7340/7450/7840N - 2.500 trang

TN-3030

Mực cho máy HL-51xx/ DCP-8045D/ MFC-8220/ MFC-8440/ MFC-8840D - 3.500 trang

TN-3145

Mực cho máy HL-52xx/ DCP-8060/ 8065DN/ MFC-8460N/ 8860DN - 3.500 trang

TN-3250

Mực cho máy HL-53xx/ MFC-8880DN - 3.000 trang

TN-3320

Mực cho máy HL-54xx/ MFC-8910DW - 3.000 trang

TN-4100

Mực cho máy HL-6050 - 3.000 trang

TN-6300

Mực cho máy HL-P2500/ 12xx/ 14xx/ FAX-8360D - 3.000 trang

TN-7300

Mực cho máy HL-16xx/ 18xx/ 50xx/ MFC-8820D - 1.500 trang

TN-7600

Mực cho máy HL-16xx/ 18xx/ 50xx/ MFC-8820D - 2.500 trang

TN-8000

Mực cho máy FAX-2850/ MFC-4800/ MFC-9160/ MFC-9180 - 2.200 trang

Thong ke