Chia sẻ kỹ thuật máy in

Nơi bán máy in rẻ nhất

CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN BẢN IN BỊ MỜ

CÁC NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN BẢN IN BỊ MỜ
- Mực không tốt.
- Hệ thống gương phản xạ bị bẩn.
- Gạt từ mất tính đàn hồi.
- Trục từ bị mòn.

Thong ke